POSTAVLJENA TURISTIČKA SIGNALIZACIJA U SARAJLIJAMA, LETKI I KUKU

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Nakon izrade prometnog elaborata za postavljanje turističke signalizacije, te ishodovanja potrebnih suglasnosti od nadležnih tijela, kroz projekt u suradnji sa partnerima, postavljena je smeđa turistička signalizacija koja upućuje na kulturne i povijesne spomenike i lokalitete u tomislavgradskim naseljima Sarajlije, Letka i Kuk.

Cilj postavljanja turističke signalizacije je upućivanje vozača, odnosno turista prema kulturno – povijesnim spomenicima i lokalitetima na tom području, osiguravajući im informacije o smjeru kretanja i potvrdi kretanja. Postavljeno je 9 obavijesnih ploča formata 90 x 30 cm. Isto tako je postavljena i jedna ploča formata 117 x 95 cm s prikazom lokaliteta, tekstualnim informacijama na hrvatskom i njemačkom jeziku koje upućuju vozače da ostanu na pravom putu.

Obavijesne ploče su postavljene uz lokalne prometnice u navedenim naseljima, uz mjesta kao što su crkva na Širokovcu, groblja, gradina i nekropole i dr. Postavljanje turističke signalizacije doprinijeti će povećanju javne svijesti o razvijanju turističke ponude našeg kraja te će utjecati na povećanje turističkog prometa, na dolaske, potrošnju, podizanja kvalitete života i općenito povećanja atraktivnosti područja sela ispod Ljubuše. – Kazala nam je Ivana (Stipe) Mašić.

Tekst i foto: Luka Krstanović