IZ ARHIVE: Anđin razred

objavljeno u: IZ ARHIVE | 0

Pred kamenom školom, prije puno

dana, skupili se đaci i učitelj Jako,

frizure u cura, osmijeh mališana,

sve to lijepo bješe. I ostade tako!

Godine dok idu druga djeca niču,

neka nova moda i nova vremena.

Kažmirova Anđa čita svoju priču,

ovo je njena draga uspomena.

(Blago Vukadin)

Za prepoznavanje prijatelja – generacije 1960., zamolili smo Jakova – Jakišu Vukadina, koji se također nalazi na ovoj lijepoj fotografiji. Evo što je on napisao, hvala mu na tome, kao i Anđi Matić (r. Šarac) koja nam je fotografiju poslala:

Prvi red gore:

Stipan Šarac Žućo

Marko Marković Joskin

Jusuf Dilaver

?

Slaviša Šumanović

Radoslav Buljan

Drugi red:

Remzija Dilaver

?

Vlatko Milić

Petar Milić

Ivan Šarac Suljić

?

Treći red:

Luka Bilanović

Miro  Vukadin

Jakov Vukadin

?

Učitelj Jakov Ivić

Anđa Šarac

Ruža Vukadin

Ružica Šumanović

Četvrti red:

Momčilo Karan

Ana Vukadin

Sava Karan

?

Savo Milisav

Jure Seser

Uh, težak zadatak si mi dao, tko će se sitit svakog nakon toliko godina. Ako sam za koga krivo napisao, neka me drugi isprave.

(Jakov Vukadin)

Foto: Anđa Matić

Tekst: Blago Vukadin/ Jakiša Vukadin