POPIS STANOVNIKA POTKOSA I PLANINE IZ 1932. GODINE

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

Kongorski župnik fra Velimir Šimić načinio je popis svih kongorskih obitelji u jednoj velikoj bilježnici te vodio urednu statistiku koliko je koja obitelj doprinijela za dovršetak izgradnje župne crkve. Među tim obiteljima su i one koje su svoje naseobine imale u planini, od kojih su neke tu već bile i stalno nastanjene (Potkose).

Oni, istina, nisu ispunili njegova očekivanja niti su što davali za crkvu, osim Potkosa, ali nam je popis iznimno važan jer pokazuje da je u tim naseobinama pred Drugi svjetski rat živjelo čak 96 obitelji, većina samo sezonski, a neki već i preko čitave godine. Sve su te obitelji bile iz Hercegovine, osim nekolicine u Potkosama koje su bile iz Imotskoga.

Potkose

 1. Kukavica, Ivan (stalno ovdje stoji)
 2. Kukavica, Anđa † Ivana (stalno ovdje stoji)
 3. Kukavica, Ante (stalno ovdje stoji)
 4. Kukavica, Mirko (stalno ovdje stoji)
 5. Palac, Andrija (napoličar)*
 6. Šimić, Stipe (napoličar)
 7. Stojić, Mate (napoličar)
 8. Stojić, Jakov (napoličar)

*Držim da ovdje “napoličar” znači da je pola vremena u matičnom selu, a pola u planini. Takvi su zapravo bilisvi ostali, ili najveći broj, osim onih za koje se navode da tu stalno borave.

 1. Stojić, Ivan “Bilica” (napoličar)
 2. Stojić, Ivan i Antas († Marijana)
 3. Leko, Ivan
 4. Leko, Jozo † Joze
 5. Leko, Nikola † Joze
 6. Leko, Jozo “Jurušić”
 7. Pinjuh, Jozo
 8. Pinjuh, Ante
 9. Sopta, Martin
 10. Škrobo, Marko
 11. Tomasović, Mijo

Grla

 1. Dedić, Jozo, šumar
 2. Zovko, Stojan
 3. Čuljak, Mijo † Ante
 4. Čuljak, Pero Matin
 5. Čuljak, Bariša
 6. Bebek, Ivan
 7. Boras, Ivan
 8. Begić, Frano

Omrčenica

 1. Tomić, Ante
 2. Ćutuk, Filip † Ilije
 3. Šarac, Pero
 4. Primorac, Pero i Jure
 5. Primorac, Bariša
 6. Luburić, Franjo
 7. Ereš, Miše

Prokos

 1. Mate Herceg – Ljupković
 2. Ivan Granić
 3. Franjo Odak
 4. Jakov i Luka Begić
 5. Blaž Nižić Ante

Slani dolac

 1. Filip Primorac
 2. Juka Primorac
 3. Marinčić Mate † Matiše
 4. Marinčić Mate Ilijin
 5. Marinčić Jozo
 6. Marinčić Franjo
 7. Marinčić Božo
 8. Marinčić Šimun
 9. Marinčić Mile

Bunari

 1. Pulje, Jozo † Nikole
 2. Pulje, Franjo
 3. Medić, Nikola
 4. Primorac, Pere
 5. Galić, Ivan
 6. Galić, Stojan
 7. Čotić, Jozo
 8. Galić, Juko
 9. Galić, Ilija

Bunari (II)

 1. Mihaljević, Pere
 2. Mandić, Marijan i Joko
 3. Mandić, Marko i Ante
 4. Rubčić, Jure
 5. Rubčić, Mate
 6. Mandić, Lukas
 7. Zelić, Franjo
 8. Zelić, Stojan
 9. Rubčić, Jozo i Ante
 10. Rubčić, Jozo † Jure
 11. Rubčić, Marijan
 12. Kovač, Mijo
 13. Bubalo, Franjo
 14. Boras, Ivan † Stipe
 15. Boras, Jure † Ante
 16. Grbavac, Ivan

Lib

 1. Brnadić, Jozip
 2. Mate Brnadić † Mate “Bile”
 3. Brnadić, Jozo † Pere i brat mu Perija
 4. Brnadić, Ivan † Grge
 5. Ivanković, Marijan † Ivana
 6. Ivanković, Iko † Jure
 7. Ćorluka, Franjo Matin
 8. Ivanković, Andrija † Ivana
 9. Ivanković, Jozo † Ivana
 10. Ćorluka, Joko † Mate
 11. Ćorluka, Ivan † Mate
 12. Spahić, Marijan
 13. Spahić, Jozo Petrov
 14. Spahić, Petar Jozin
 15. Spahić, Mate † Jure
 16. Spahić, Stipan † Ivana
 17. Ivanković, Jozo † Jakova
 18. Ivanković, Jakov † Mate
 19. Ivanković, Mirko † Mate

Poljanice

 1. Mikulić, Jozo † Mije i brat mu
 2. Mikulić, Lazar
 3. Sesar, Mijo
 4. Kvesić, Petar † Josipa

Izvor: Robert Jolić: Sto godina župe Kongore, 2017.