NEDJELJNA PRIČA:Tri stvari za spasenje

objavljeno u: NEDJELJNA PRIČA | 0

Da bi čovjek postigao vječni život, potrebne su mu tri stvari: trebao bi imati srce sina prema Bogu, srce majke prema bliž­njemu i srce suca prema samome sebi.

 

Tri stvari se moraju njegovati: krepost, dobrota i znanje.

Tri stvari se moraju naučavati: istina, razum i pravda.

Tri stvari se moraju voljeti: hrabrost, plemenitost i nese­bičnost.

Tri stvari se moraju cijeniti: srdačnost, dobrota i dobro raspoloženje.

Tri stvari se moraju nasljedovati: posao, ustrajnost i poštenje.

Tri stvari se moraju braniti: čast Božja, čast domovine i čast prijatelja.

Tri stvari se moraju mrziti: grijeh, taština i nezahvalnost.

Tri stvari se moraju suzbijati: laž, kleveta i ljudski obzir.

Tri stvari se moraju oprostiti: uvreda, zavist i hvalisavost.

(Naša ognjišta, 1976. br. 4).

Da bi osigurali spasenje duše, potrebna nam je Božja pomoć.

Zato se sv. Augustin utječe Bogu veleći: “Tijesna je kuća moje duše, da ti u nju dođeš, proširi je. Ruševina je, popravi je. Ima u njoj koješta što će povrijediti tvoje oči, priznajem i znam!”

“Jadan ti sam ja čovjek! Tko će me izbaviti od ovoga, smrti podložnoga, tijela? Neka je hvala Bogu po Isusu Kristu,

Gospodinu našemu!” (Rim 7, 24).

“Samo je jedna prava žalost na svijetu

– žalost što nismo sveti!”

(Leon Bloy)

 

“Radi kao da ćeš uvijek živjeti, a moli se Bogu

kao da ćeš sutra umrijeti!”

 

Tekst: fra Petar Ljubičić