NAŠA OGNJIŠTA I NAŠA BAŠTINA: Diva Grabovčeva

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

U Duvnu se kao i u Rami štuje Diva Grabovčeva, djevojka koja je žrtvovala život a sačuvala (djevičanstvo)  djevojačko dostojansvo, djevičansku čistoću. Narod je slavi kao svoju sveticu. Majke kćerke kad se zadjevojče šalju na Divin grob na Kedžaru da se pomole i nadahnu za svetost kršćanskog života. Mnogo je ovakvih znanih primjera svetosti i mučeništva.

Mijo Tokić