NEDJELJNA PRIČA: Umirući vojnik moli krunicu

objavljeno u: NEDJELJNA PRIČA | 0

Bog je uslišio moju molitvu, sretan sam!

Za vrijeme bitke kod Guise, godine 1914., Nijemci su zaro­bili jednu bolnicu. Zarobljen je bio i vojni svećenik P. Docoeur.

Još istoga dana pristupi k njemu jedan njemački major i upo­zori ga da tu u blizini, na jednoj njivi, leži ranjen jedan Francuz.

Svećenik je odmah pošao tamo i našao ga je u beznadnom stanju. Već je bio pocrnio od zatrovanja krvi. Vidjelo se da su mu posljednji trenuci.

Svećenik ga je pozvao riječima: “Prijatelju moj, ja sam svećenik kapelan 115. pukovnije.”

“O Bogu dragom hvala. Cijelu noć sam ovdje proveo. Kiša je pljuštala, a ja sam molio krunicu da vi dođete dok sam još na životu!”

Svećenik ga je okrijepio svetim sakramentima. Vojnik je umirao ponavljajući: Sretan sam!

 

Tekst: fra Petar Ljubičić