DUVANJSKA PREZIMENA: Kurevije

DUVANJSKA PREZIMENA: Kurevije

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području Kurevije žive u Tubolji (6 obitelji, 23 člana), Tomislavgradu (3, 24) i na Kolu (1, 5).

Prezime je moglo nastati od starog grčkog osobnog imena Kyrillos, koje je nekoć kod nas glasilo Kyro ili Kyre odnosno Kuro i Kure, što je dalo stariji oblik ovog prezimena Kure-vić, koje je kasnije pretvoreno u Kurevija. Kurevići su 1768. godine zabilježeni u Srđevićima pokraj Livna: 20-člana obitelj Ivana Kurevića (Ioannes Curevich) i 5-člano domaćinstvo Petra Kurevića. Godine 1814. u Srđevićimaje umjesto prezimena Kurević zabilježeno Kurevija, kako tamo glasi i danas.

Duvanjske pak Kurevije su doseljenici s područja Imotske krajine i potomci su Kurevića sa Lovreća, koji su imali “staro” prezime Mrnjavac.

Nadimak je postao prezimenom pa je pod njim 1860. godine živjelo u župi Lovreć 5 obitelji. ”

Inače, od Mrnjavaca, po kojima se zove i istoimeno selo pokraj Lovreća, nastalo je čak 12 novih rodova: Kurevije, Antičevići, Biškići, Frankići, Gavranovići, Lugonjići, Matkovići, Matusinovići, Suličići, Tomaševići, Žižani, Pirkići i Zaradići.

 

Izvor: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.