S VRHA GRUDE: O vremenu (1)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

U mladosti nije imao vremena za svrhovito korištenje vremena. Sada, kada je u poodmaklim godinama, žali za propuštenim vremenom, pa također nema vreme­na. Vrijeme teče – uz dosta promatrača. Vrijeme se najbolje kontrolira obavljanjem svojih dužno­sti. Neusporedivo više vremena izgubimo … pročitajte više

S VRHA GRUDE: O brigama (2)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Treba brigu zamijeniti aktivnošću. Briga oštećuje tijelo, a mi smo dužni čuvati tijelo – upravo stoga što nismo njegovi vlasnici. Ne treba se brinuti o tome je li more hladno za kupa­nje. Treba uživati u šetnji uz obalu. Tko ne … pročitajte više

S VRHA GRUDE: O brigama (1)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Ne treba otvarati kišobran dok sunce grije; treba kori­stiti suncobran. Tko si ne može pomoći bez brige, još manje to može učiniti s brigom. Briga je pat pozicija. Briga nije ništa drugo doli strah od onoga što se eventualno može … pročitajte više

S VRHA GRUDE: O istini (3)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Istina često nije ugodna uhu koje nerijetko radije čuje nakićenu laž. Na istinu ne treba upozoravati one koji ju ne žele čuti. Istina mirno počiva u jezgri čovječje duše, dok sumnje u istinu lebde uokolo kao nemirna jata ptica. Dobro … pročitajte više

S VRHA GRUDE: O istini (1)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Najveća se istina ne izriče riječima, nego pogledom. Put do istine je dugačak i trnovit. Istinu treba tražiti u sebi, da bismo shvatili istinu izvan sebe. Prava istina zauzima vertikalnu razinu, dok činjenice radije leže u horizontali.   Izvor: Ante … pročitajte više

S VRHA GRUDE: O ljubaznosti (2)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Ljudi će postati ljubazniji onda kada prestanu inzistirati na detaljima. Osobnost se posebice iskazuje u komunikaciji s ljudi­ma. Svaka je pristojnost sestra ljubaznosti, ali neke ljuba­znosti su sestre prijetvornosti. Jedina nepatvorena ljubaznost jest kći ljubavi.   Izvor: Ante Šarac: Kratke … pročitajte više

S VRHA GRUDE: O ljubaznosti (1)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Ljubaznost je prije svega čin volje. Ljubaznost ništa ne stoji, a puno daje. Ljubaznost podmazuje odnose među ljudima. Vidio sam da ljubaznost prisnažuje poziciju pri sklapa­nju ugovora o poslovnoj suradnji.   Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.

S VRHA GRUDE: O životu (3)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Život je pozornica na kojoj najčešće nastupaju cirku­santi. Život nas često šamara da se spustimo na zemlju. Nažalost, život je češće životarenje negoli sam život. Sretno ćemo živjeti kada prihvatimo život kakav jest. Čovjek se nikada ne treba umoriti da … pročitajte više

1 2 3 4 5 26