BORČANE – pluralia tantum ili jednina?

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

    Neki toponimi, arhaični, katkad zbunjuju suvremenog govornika s obzirom na rod, broj i padež. Takvi su, primjerice, toponimi Pakoštane ( u zadarskom zaleđu), Voštane ( u sinjskoj krajini), Rašćane (u imotskoj krajini) te četiri toponima na Duvanjskom polju (Borčane,Rašćane, Srđane i Oplećane ). Je li riječ o imenicama srednjega roda u jednini (selo Borčane, sela Borčana, selu Borčanu … ), ili o arhaičnome množinskom obliku muškog roda (Borčane, Borčana, Borčanima … )? Točno je jedino ovo drugo. Riječ je o arhaičnome množinskom obliku muškog roda (Borčane, Rašćane, Srđane, Oplećane). Ta četiri toponima s Duvanjskog polja u administrativnom su stilu prilagođeni novijim množinskim oblicima (Borčani, Rašćani, Srđani, Oplećani), što je ušlo i na geografske karte. 

    Dakle, riječ je o arhaičnim pluralia tantum muškog roda, a ne o jednini srednjeg roda. Ti su toponimi pravi spomenici jezične povijesti pa ih treba brižno očuvati u izvornim oblicima. Olako ih i neznalački mijenjati isto je kao razbiti stećak ili dići u zrak povijesnu crkvu ili džamiju, što se doista dogodilo u gradiću na tome polju, za onih revolucionarnih poratnih vremena, godine 1945.

Iz (još) neobjavljene knjige “Jezične nedoumice i stranputice” pok. Marka Kovačevića

odabrao Ante Šarac