ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Rodoslovlja – Batarile (4)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Vid Batarilo i Tomica rod. Tomić iz Brišnika imali su sina Jozu (kojeg su zvali Kuleša).

Jozo se ženio dva puta. Prva žena bila je Ruža rod. Lekić Pavlova iz Ričica.

Vjenčali su se 4. veljače 1822.9 Njihova djeca: Iva, Jela, Kata, Martin (r. 1835.)

Iva se udala 19. studenog 1845. za Petre Lerotu Andrijina iz Cebare.

Jela se udala 24. studenog 1851. za Matu Ćurčića Stipanova.

Kata se udala 25. studenog 1858. za Antu Tokića Markova iz Kongore.

Druga je Jozina žena bila Jela rod. Jakić (Lubina) Stipanova iz Gorice. Vjenčali su se 23. studenog 1836.14 Imali su dvije kćeri: Anu i Ružu.

Ana se udala 26. siječnja 1857. za Marka Bekavca Jozina iz Mrkodola.

(NASTAVLJA SE)

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.