ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prezimena po selima (30)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

KONGORA

Tokići su u Kongoru najvjerojatnije doselili iz Rakitna, gdje ih nalaze i biskup Dragićević 1741. i biskup Bogdanović 1768. godine. U Kongoru su doselili prije kojih 200 godina. U maticama se spominju veoma rano, već 25. siječnja 1824., kada je župnik fra Ivan Skočibušić vjenčao Petra Krajinovića iz Crvenica i Maru Tokić iz Kongore, kćer Luke i Barbare rođ. Tadić iz Ornolia.

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.

Foto: Ivica Šarac