ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prezimena po selima (46)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Lipa je selo ispod planine Ljubuše, danas dio župe Kongore. U 17. stoljeću Lipa se navodi kao sjedište jedne od dviju duvanjskih župa (druga je bila u Brišniku). Najprije ju spominje biskup fra Bartol Kačić-Žarković 1626. godine,a potom duvanjski biskup fra Michael Jahnn 1659. godine. Ime sela donose i biskup Lišnjić, pa potom Bijanković, Blašković, a redom i bosanski apostolski vikari.

Mandino Selo je danas također dio župe Kongore. U ljetopisu fra Pavla Šilobadovića stoji kako 6. travnja 1666. harambaša Marko Harar “dovede 3 čelja(di) turske is Dumna is Mandina Sela, sam i njegova žena. Tako se vojuje i dobiva. Miseca travnja na 7. i(h) dovede u Kotišinu sve troje.” To je prvi pisani spomen o Mandinu Selu. Nekoliko godina nakon toga selo poimenice spominje i biskup Lišnjić (1670.). Iz popisa pučanstva biskupa Dragićevića i Bogdanovića razaznaje se da je u Mandinu Selu neko vrijeme bilo sjedište tada goleme duvanjske župe te da je tu župnik imao malenu kućicu.

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.
Foto: Ivica Šarac