SPAVAJTE SPOKOJNO SPAVAJTE

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0


Nisam došao da vas budim
Nisam došao da diram u vaš mir
Nego da naučim
Kako sve podnijeti
I tek onda
Umrijeti
Vaš mir je blažen i velik
Vaš san dubok i nepomućen
 
Dubok i nepomućen jest
 
Mijo Tokić