NEKA SE ZNA: U 2015. u općini Tomislavgrad se investira više od 10 mil. KM

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Općina Tomislavgrad će ove godine u izgradnju vodovoda i kanalizacije, dakle osnovnih elemenata suvremenoga života, investirati 7,3 milijuna KM i to kroz ugovore:

 
1.Ugovorom o izgradnji kanalizacijskih kolektora i rekonstrukciju vodovoda u Tomislavgradu, vrijednim 2.013.774,49 KM predviđena je izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda u gradskim ulicama u ukupnoj dužini od 2,6 km, i to:Obilaznica (223,00 m), Ulica kralja Tvrtka (228,29 m), Ulica Malog Marijana (361,50 m), Ulica bana Jelačića (350,16 m), Ulica Hrvoja Vukčića Hrvatinića i Ulica Katarine Kotromanić (441,26 m), Ulica Mijata Tomića (400,00 m), Ulica Brodomerkur – Latice ( 215,00 m), Ulica iza tvornice Kapis (430,62 m).

 
2.Ugovorom o izgradnji kanalizacijskih kolektora i rekonstrukciju vodovoda u Tomislavgradu, vrijednim 3.057.971,17 KM predviđena je izgradnja glavnog kolektora u dužini od 621 m, te izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda u ulicama: Bokovac (580 m), Stari dio grada (713 m), Karaula (946 m), Ulica Mijata Tomića (220 m), Ulica Bana Kulina (375 m), Ulica Bega Kopčića (300 m), Ulica Maka Dizdara (460 m), Ulica Kovačka (270 m), odnosno sveukupno 4 485 metara gradskih ulica obuhvaćenih ovim radovima.

 
3. Ugovor o izgradnji vodoopskrbnog sustava Duvanjsko polje, vodoopskrbni podsustav Mandino Selo, vrijednim 2.226.890,84 KM predviđena je izgradnja crpne stanice Mandino Selo, vodospreme Mandino Selo, gravitacijski i tlačni cjevovod, opskrbni cjevovod Omolje-Seonica, opskrbni cjevovod Seonica-Bukovica i opskrbni cjevovod Mesihovina-Mrkodol. Izgradnjom ovoga podsustava i crpljenjem vode iz dodatna dva izvorišta, osiguravaju se prijeko potrebne dodatne količine pitke vode za vodoopskrbni sustav Duvanjsko polje.

 
Dakle, kad se zbroje ova tri projekta 2.013.774,49 KM + 3.057.971,17 KM +2.226.890,84 KM, dobije se ukupan iznos od 7.298.636,3 KM koje provodi općina Tomislavgrad.

 
Treba spomenuti i druge projekte koje provode druge razine vlasti ALI NA PODRUČJU OPĆINE TOMISLAVGRAD i to: 1. rekonstrukcija županijske ceste Tomislavgrad – Lipa (vrijednost 1,4 mil. KM) koju financira Vlada HBŽ; 2. izgradnju županijske ceste kroz Grla, prema Blidinju, koja se financira sredstava GSM licencije (2 mil. KM).

 
Zaključak: 7,3 mil. KM + 1,4 mil. KM + 2 mil. KM = 10,7 mil. KM.

 
Ovo su samo velika ulaganja, „manja“ nisu uzeta u računicu. I nije izborna godina.

 
Ne sjećam se kad su se ovolika sredstva uložila na području naše općine.

 
Odgovor: NIKADA.

Tekst i foto: Ivica Šarac