NEDJELJNA PRIČA: Bog je dobar i uslišava naše molitve

objavljeno u: NEDJELJNA PRIČA | 0

Riječ Božja obraća dvije gospođe

Jedna medicinska sestra pripovijeda: “Radila sam u velikoj Bolnici. Brinula sam se za jednu bolesnicu koja je imala tešku operaciju. Operacija je izvršena i kako se to lijepo kaže: ‘uspjela je, ali bolesnik je podlegao…’ Šef odjela mi je rekao da će bolesnica biti mirna, oko pola noći će izgubiti svijest, a još prije svanuća će umrijeti. Posebice mi je skrenuo pozornost na to da bolesnica ništa ne primijeti i da joj ispunim svaku želju.

Kad se bolesnica probudila iz narkoze, rekla je slabim glasom: ‘Kako sam sretna što je operacija dobro prošla! Liječnik mi je rekao da ću se uskoro moći vratiti svome mužu i svojoj djeci!’

Bilo mi je žao što su ženu tako prevarili i odlučila sam joj reći istinu.

Što se poslije toga dogodilo, bilo je neopisivo. Bolesnica je počela plakati i neprekidno je vikala: ‘Ja neću umrijeti, ja ne želim umrijeti i ja nisam spremna umrijeti!’

Kad se malo smirila, zamolila me da joj nešto pročitam iz Biblije. Ja sam doduše imala Bibliju, ali je nisam poznavala, jer ju nisam čitala. Lako sam je pronašla. Potom sam pala na kolje­na i molila Boga da mi pokaže što bi toj sirotoj ženi poslužilo za utjehu i spasenje.

Bog je uslišao moju molitvu. Čitala sam joj o tome kako je Bog dobar i toliko nas ljubi da je svoga Sina poslao na ovaj svi­jet, da svaki onaj tko u njega povjeruje i njega prihvati, kao svoga Spasitelja, može spasiti svoju dušu.

Bolesnica je sve slušala s velikom pozornošću. Božansko svjetlo je obasjalo njezino srce. Počela je shvaćati da je Isus i za nju prolio svoju presvetu krv. Potražila je svećenika. On je došao i ona se skrušeno ispovjedila. Mir je ušao u njezinu dušu.

Kako je liječnik rekao, tako je i bilo: ona je pala u komu i pre­selila se u vječnost.

Ali ove nezaboravne noći i ja sam spoznala svoje izgubljeno stanje i odlučila sam se povjeriti Bogu i početi novi život. Tako je Isus Krist postao i moj Spasitelj.”

Kako su divni i nedokučivi Božji planovi i putovi!? Da stvarno Bog je dobar i milosrdan. On se brine za svakoga poje­dinca. Prijatelju, jesi li već prihvatio spasenje u Isusu Kristu? Nije mudro igrati se sa životom i odgađati svoje obraćenje. Sad je trenutak. Odluči se za Isusa!

 

Tekst: fra Petar Ljubičić