NAŠA ŠKOLA: Vjeroučitelji

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Redoviti predmet koji se izučavao u svim razredima osnovne škole, od osnutka do 1947. godine, bio je vjeronauk.

U navedenom vremenu vjeronauk katoličkoj djeci redovito su predavali župnici iz župe Seonica (do 1917.), a od 1917. župnici iz župe Kongora. To su bili redom slijedeći svećenici: župnici iz župe Seonica

Fra Bazilije Senjak 1911. – 1912

Fra Bono Andačić 1912. – 1915.

Fra Šime Ančić 1915. – 1917.

župnici iz župe Kongora

Fra Lazar Čolak 1917. – 1919.

Fra Ambro Mišetić 1919. – 1922.

Fra Pavao Šimović 1922. – 1932.

Fra Velimir Šimić 1932. – 1936.

Fra Petar Bakula 1936. – 1938.

Fra Stipan Naletilić 1938. – 1942.

Fra Damjan Rozić 1942. – 1946.

Fra Željko Zadro 1946. – 1947.

Vjeronauk za učenike/ce pravoslavne vjere predavali su pravoslavni popovi – svećenici jedine pravoslavne župe u duvanjskom kraju – parohije sv. Nikole u Duvnu.

(Pravoslavna crkva u Duvnu je sagrađena 1864. Duvanjska pravoslavna parohija pripada eparhiji (biskupiji) Zahumsko-hercegovačkoj sa sjedištem u Mostaru. Za vrijeme Domovinskog rata svi Srbi-pravoslavci napustili su duvanjski kraj i danas je njihova parohija u Tomislavgradu zatvorena. Na Mandinoj gradini sve do Domovinskog rata postojala je mala crkvica podignuta na čast sv. Nikoli. Nije poznato kada je sagrađena, ali je sigurno kako ju 1867. fra Petar Bakula spominje u svome Šematizmu. Da li je nekada u prošlosti ova crkvica pripadala katolicima teško je dokazati. Na žalost ta malena crkvica srušena je 1992. godine u vrijeme Domovinskog rata. Danas se vide samo ostaci zidova te crkvice.

Na samom početku rada škole vjersku pouku pravoslavnoj djeci predavao je paroh duvanjski.

Mihailo Samardžić 1911. – ?

Sebastijan Milovanović 1939. – 1947.?

 

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.