NAŠA ŠKOLA: Učenici (45)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1996./1997. (rođeni 1986.)

Čurčić Marina Božina Mandino Selo

Landeka Danica Stipina Srđani

Landeka Ivica Ilijin Srđani

Landeka Mario Markov Srđani

Kovačević Ružica Antina Srđani

Milić Ivan Milanov Srđani

Šarac Matija Ivanova Mandino Selo

Šarac Tomislav Andrijin Mandino Selo

Šumanović Ivanka Živkova Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.