NAŠA ŠKOLA: Učenici (22)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1974./1975.

Karan Božo Milanov Rašćani

Dilaver Đemil Ibrin Mandino Selo

Dilaver Nezir Alijin Mandino Selo

Dilaver Ramiza Jusufova Mandino Selo

Kovačević Ivica Ciprijanov Srđani

Kovačević Mira Ivanova Srđani

Kovačević Božo Jurin Srđani

Marković Marko Jozin Srđani

Vukadin Marija Božina Mandino Selo

Milić Ante Ivanov Srđani

Milić Anđa Barišina Srđani

Landeka Iva Jurina Srđani

Rezo Jure Šimunov Mandino Selo

Šumanović Zvonimir Mijin Mandino Selo

Pavlica Milica Lazina Ravno-M. Selo

Vukadin Darina Ilijina Mandino Selo

Vukadin Ljilja Petrova Mandino Selo

Milić Mila Mijina Srđani

Vukadin Blagica Perina Omolje-Mandino Selo

(nastavlja se)

 

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.