NAŠA ŠKOLA: Školstvo za vrijeme Prve Jugoslavije (1)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Godine 1918. završio je Prvi svjetski rat. Raspalo se Tursko Carstvo. Iste godine raspala se i Austro-Ugarska Monarhija. Na našim prostorima dolazi do stvaranja nove državne tvorevine: KRALJEVSTVO SRBA, HRVATA I SLOVENACA. Ta nova državna tvorevina živjet će, (od 1928. pod imenom Kraljevina Jugoslavija), do 1941. godine. S radom su nastavile sve državne, privatne i vjerske (škole časnih sestara i mektebi) škole. Škole su nastavile svoj rad po zatečenim planovima i programima. Nove vlasti postupno su mijenjale školske planove i programe i školstvo je postajalo dio novoga političkog i društvenog sustava.

Školski glasnik Bosne i Hercegovine, br. 13./1922. godine objavio je Naredbu o zabrani svih udžbenika, knjiga, časopisa, slika u kojima se: “……. na bilo koji način ističe zasluga i vrijednost članova iz bivše vladalačke porodice Habsburga,…. Jer je vrlo štetno po nacionalno vaspitanje i buđenje patriotskih osjećaja omladine i ostale čitalačke publike.” Iz ovoga razdoblja gotovo nikakva dokumentacija o školstvu u duvanjskom kraju (pa tako ni o školi u Mandinu Selu) nije sačuvana. Tek osnutkom Banovine Hrvatske 1939. godine (u čiji sastav ulazi i duvanjsko područje) sa sjedištem u Zagrebu, moguće je pronaći u hrvatskim državnim arhivima po koji podatak o duvanjskim školama. U ovom razdoblju na području školstva i pismenosti vladale su žalosne prilike. Veliki broj pučanstva ostao je i dalje nepismen. Osobito je veliki broj nepismenih među ženskom populacijom. Istina je da su školske i prosvjetne prilike nešto poboljšane. U duvanjskom kraju otvorene su nove škole: Sarajlije, Brišnik, Grabovica, Vir, Prisoje, Kazaginac, Vinica i Korita. Škola u Mandinu Selu nastavila je svoj rad kao Mješovita narodna osnovna škola.

U prvom razredu izučavaju se nastavni predmeti: nauka o vjeri, narodni jezik (koji se naziva srpskohrvatskoslovenački) jezik, a kasnije će se nazivati srpski ili hrvatski, pa na kraju srpskohrvatski jezik; račun s osnovama geometrije i geometrijskog crtanja, pjevanje i tjelesno vježbanje, kasnije nazvano gimnastika i dječje igre.

U II. razredu izučavaju se isti predmeti kao u prvoj godini samo su dodani još: privredna znanja i umijeća prema potrebama kraja – koji će kasnije dobiti naziv početna stvarna nastava; (vidljivo na diplomi Ivana Markovića iz 1923.) i ručni rad, crtanje i lijepo pisanje.

U trećoj i četvrtoj nastavnoj godini predmetima iz prve I. i II. Druge godine pridodani su: narodna povijest, zemljopis i poznavanje prirode.

O ovom razdoblju neka nam svjedoče dvije svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi. Prva je s početka vladavine nove države, a druga je s kraja vlasti Kraljevine Jugoslavije. SVJEDOČANSTVO koje je Mješovita narodna osnovna škola u Mandinu Selu 1923. godine izdala svome učeniku IVANU MARKOVIĆU iz Mandina Sela.

 

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandnu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.