ŽUPNE OBAVIJESTI: XXXI. nedjelja kroz godinu

objavljeno u: ŽUPNE OBAVIJESTI | 0
  1. Svete mise u ovome tjednu:

PONEDJELJAK:

Mara Ančić za sve svoje pokojne

Za sve pokojne na kongorskom groblju – djeca pok. Mare Jolić Mašuše

UTORAK:

Za pok. Stjepana Krištića

SRIJEDA:

Ivan i Luca Ančić za sve svoje pokojne

ČETVRTAK:

Bože i Valentina Skočibušić za sve svoje pokojne

PETAK:

Branko i Branka Nenadić za sve svoje pokojne

SUBOTA:

Delfa Gabrić za sve svoje pokojne

NEDJELJA:

8:00 sati: Kongora

9:30 sati: Borčani

11:00 sati: Kongora

  1. Iduće nedjelje svete mise su u 8:00 sati, u 9:30 sati i u 11:00 sati.
  2. Iduće subote nema vjeronauka za prvopričesnike i za krizmanike, kao ni sastanka za ministrante.
  3. Došao je novi broj Naših ognjišta.
  4. Za grijanje su dali:
  5. Za crkvu su dali:…Oče naš…!

 

Izvor: Župni ured Kongora