ŽUPNE OBAVIJESTI: XXVIII. nedjelja kroz godinu

objavljeno u: ŽUPNE OBAVIJESTI | 0
  1. Svete mise u ovome tjednu:

PONEDJELJAK:

Ante i Anica Skočibušić za sve svoje pokojne

UTORAK:

Marija Gabrić za sve svoje pokojne

SRIJEDA:

Ivan i Anđa Gabrić za sve svoje pokojne

ČETVRTAK:

Toma i Ljuba Karačić za sve svoje pokojne

PETAK:

Branko i Olga Karačić za sve svoje pokojne

SUBOTA:

Bože i Iva Karačić za sve svoje pokojne

NEDJELJA:

8,00 sati: Kongora

9,30 sati: Borčani

11,00 sati: Kongora

  1. Iduće nedjelje svete mise su u 8:00 sati, u 9:30 sati i u 11:00 sati.
  2. U ovom mjesecu svake večeri, osim nedjelje, ili ako se posebno ne naglasi, u 17:00 sati molimo Gospinu krunicu u Borčanima a u 17:30 sati u Kongori. Nakon krunice, u 18:00 sati, slavit ćemo svetu misu. Kroz ovaj mjesec nema jutarnje svete mise.
  3. U petak navečer, nakon večernje svete mise, u 18:30 sati, u našoj vjeronaučnoj dvorani je prijem za nove kandidate za Franjevačku mladež. Mogu se prijaviti mladi iz IX. razreda osnovne škole i srednjoškolci.
  4. U subotu u 9:00 sati je vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike, a u 10:00 sati je sastanak za ministrante.
  5. Prošle nedjelje je ostalo 35 primjeraka novoga broja Naših ognjišta. Molim pretplatnike da uzmu svoj tisak.
  6. Za grijanje su dali:
  7. Za crkvu su dali:…Oče naš…

 

Izvor: Župni ured Kongora