ŽUPNE OBAVIJESTI: V. nedjelja kroz godinu

objavljeno u: ŽUPNE OBAVIJESTI | 0
  1. Svete mise u ovome tjednu:

PONEDJELJAK:

Jozo Gabrić Josko za sve svoje pokojne

UTORAK:

Zdravko i Kata Matić za sve svoje pokojne

SRIJEDA:

Ivan Galir Učo za sve svoje pokojne

ČETVRTAK:

Iva Marković za sve svoje pokojne

PETAK:

Marko i Iva Jolić za sve svoje pokojne

SUBOTA:  

Za pok. Šimu Majić

NEDJELJA:

8:00 – Kongora

9:30 – Borčani

11:00 – Kongora

  1. Iduće nedjelje svete mise su u 8 i u 11 sati u Kongori, i u Borčanima u 9:30.
  2. Iduće subote, u 9 sati je vjeronauk za prvopričesnike, a u 10 sati je sastanak za ministrante. U 10:30 je sastanak za Malu framu.
  3. Za grijanje su dali:
  4. Za crkvu su dali:…Oče naš…

Izvor: Župni ured Kongora