ŽUPNE OBAVIJESTI: Svetkovina Isusa Krista Kralja svega stvorenja

objavljeno u: ŽUPNE OBAVIJESTI | 0
  1. Svete mise u ovome tjednu:

PONEDJELJAK:

Ante i Ruža Šarac za sve svoje pokojne

UTORAK:

Ivan i Ljuba Majić za sve svoje pokojne

SRIJEDA:

Za pok. Dragicu Gabrić

ČETVRTAK:

Petar Marković za sve svoje pokojne

PETAK:

SUBOTA:

Jozo i Franjka Majić za sve svoje pokojne

NEDJELJA:

8:00 sati: Kongora

9:30 sati: Borčani

11:00 sati: Kongora

  1. Iduće nedjelje svete mise su u 8:00 sati, u 9:30 sati i u 11:00 sati.
  2. U subotu u 9:00 sati je vjeronauk za prvopričesnike, a u 10:00 sati je sastanak za ministrante. U subotu poslijepodne, u 15:30 sati je ispit znanja krizmanika pred roditeljima. Molim jednog od roditelja da dođe na ovaj sastanak.
  3. Svake godine mladi iz Franjevačke mladeži iz naše župe imali su adventske karitativne akcije. Ove godine su se dogovorili da bi u sljedećim nedjeljama u vrijeme Adventa, nakon svetih misa, ponudili djelo svojih ruku – domaće kolače i poslastice. Cijene će biti pristojne i sav novčani doprinos ide u njihov fond i za njihov pastoralno-karitativni rad. Zbog toga vas pozivam da idućih nedjelja svojim novčanim doprinosom podržite ovaj karitativni rad mladih iz naše župe. Roditelji, rodbina i prijatelji mogu im pomoći savjetom, ali i dopustite da i na ovaj način razvijaju svoje talente na slavu Božju i na dobrobit potrebitima.
  4. Za grijanje su dali:
  5. Za crkvu su dali:… Oče naš…!

 

Izvor: Župni ured Kongora