ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Rodoslovlja – Šteke (2)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Prema tome, djeca Ivana Šteke i Ive rod. Krajinović bila su: Ivan (r. 1838.), Ilka (r. 1848.), Filip (r. 1851.) i Matija (r. 1853.). Moguće je da je obitelj izumria u muškoj lozi. Ali je vrlo vjerojatno da su Ivan i Iva imali još jednog sina, Marijana – makar je to teško dokazati pomoću matica.

Marijan je po svemu sudeći bio ženjen tri puta, što znači da mu žene nisu bile dugovite. Prvi put bio je oženjen Lucom rod. Bagarić iz Bučića. S Lucom je imao sina Ivana (r. 2. siječnja 1874.).

Druga supruga Marijanova bila je Anda rod. Andrić iz Mrkodola. S njom je imao kćer Matiju (r. 17. ožujka 1876.).

S trećom ženom Ružom rod. Skoči bušić iz Mesihovine Marijan je imao barem četvero djece: Anicu (r. 27. lipnja 1879.)136, Ivu (r. oko 1878.), Matiju (r. oko 1884.) i Ivana (r. oko 1880.), a možda i peto, sina Marijana.

Iva se udala 22. studenog 1898 za Ivana Bagarića iz Mesihovine.

Anica se udala 29. studenog 1905. za Božu Čuića iz Bukovice.

Matija se udala 24. studenog 1909. za Ivana Bartulića iz Kongore.

Ivan se 27. studenog 1906. vjenčao Ivom rod. Bagarić iz Mesihovine. Ivan i Iva imali su (do 1918.) četvero djece: Marijana (r. 10. listopada 1907.)141, Filipa (r. 21. kolovoza 1909.)142, Matiju (r. 23. rujna 1912.)143 i Tomislava (r. 4. travnja 1918.). Marijanov sin Marijan se oženio Anicom rod. Skočibušić iz Mesihovine, oko 1910. godine. S njom je imao kćer Matiju (r. 27. rujna 1911.).

(nastavlja se)

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.