ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Rodoslovlja – Batarile (9)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Ante Batarilo i Ruža rod. Ljubas iz Roška Polja imali su četiri kćeri: Katu, Ivu, Anđu, Matiju.

Kata se udala 23. siječnja 1855. za Božu Bagarića Matina iz Brišnika.

Iva se udala 22. studenog 1859. za Filipa Mijatovića Ivanova iz Bukovice.

Anda se udala 26. studenog 1862. za Jakova Ćurčića Filipova iz Brišnika.

Matija se udala 21. rujna 1866. za Ivana Leticu Jozina iz Brišnika.

Bože Batarilo i Matija rod. Jurišić iz Zagorja imali su kćer Matiju i sina Božu (r. 15. studenog 1873.}.

Matija se udala 24. studenog 1862. za Nikolu Lerotu Jozina iz Cebare.

Ruža se udala 13. studenog 1865. za Antu Lončara Matina iz Lipe.

Marko i Kata rod. Drmić iz Grabovice imali su sinove Tomu (r. 30. rujna 1851.) i Petra (r. 26. ožujka 1860.).

Ante i Anda rod. Šteko imali su sinove Marijana (r. 8. srpnja 1861.}i Matu (r. 29. kolovoza 1863.).

Ivan i Mara rod. Andrić imali su sina Marka (r. 14. rujna 1867.).

Jure i Anda rod. Tomić iz Mrkodola imali su sina Miju (r. 15. travnja 1871.).

Petar i Luca rod. Purkić iz Roška Polja imali su kćer Ružu (r. 3. listopada 1871.).

Jure i Anda rod. Letica iz Brišnika imali su sina Petra (r. 1. srpnja 1874.).

Mate i Ilka rod. Čuić iz Mrkodola imali su kćer Andu (r. 18. siječnja 1879.).

Mijo i Anica rod. Pet ric iz Zagorja imali su šest sinova: Matu (r. 15. studenog 1898.), Križana (r. 20. rujna 1901.), Iliju (r. 15. srpnja 1905.), Ivana (r. 8. listopada

1909.), Juru (r. 25. veljače 1912.) i Ferdinanda (r. 27. svibnja 1915.).

Pero i Ruža rod. Petric iz Zagorja imali su četvero djece: Stipana (r. 7. listopada 1906.),Zorku (r. 30. travnja 1910.), Duju (r. 17. lipnja 1913.) i Jozo (r. 3. veljače 1916.).

Ivan i Luca rod. Vučur iz Mrkodola imali su troje djece: Ivana (r. 27. kolovoza 1910.), Marijana (r. 14. veljače 1913.)105 i Jelu (r. 10. siječnja 1914.}.

Jozo i Kata rođ. Bagarić iz Bukovice imali su kćer Jelu (r. 18. studenog 1913.} i sina Ivana (r. 23. lipnja 1915.}.

Stipan i Cvieta rođ. Martinović imali su kćer Anđu.

Anđa se udala 24. studenog 1896. za Ivana Šteku Marijanova iz Mrkodola.

Mate i Mara rođ. Letica (Jurelić) iz Brišnika imali su kćeri Anđu, Anicu i Ivu te sina Iliju (r. 2. srpnja 1893.).

Anđa se udala 21. veljače 1900. za Marka Nevistića Jurina iz Omerovića.

Anica se udala 25. studenog 1903. za Stipu Leticu Ivanova iz Donjeg Brišnika.

Iva se udala 27. studenog 1907. za Peru Šteku Božina iz Mrkodola.

Jure i Matija rođ. Bilić iz Studenaca imali su kćer Maru i sina Križana (r. 23. travnja 1897.).

Mara se udala 25. studenog 1903. za Stipu Pranjića Ivanova iz Mrkodola.

Lovre i Pera rođ. Jolić iz Kongore imali su djecu: Anicu, Anđu, Ivana (r. 19. lipnja 1893.).

Anica se udala 25. studenog 1903. za Božu Leticu Ilijina iz Donjeg Brišnika.

Anđa se udala 27. studenog 1907. za Marka Leticu llijina iz Donjeg Brišnika.

Ivan i Jela rođ. Pranjić imali su sina lvana.

Ivan se oženio 24. studenog 1909. Lucom rođ. Vučur lIijinom iz Mrkodola.

Ivan i Doma rođ. Krajina iz Mrkodola imali su sina Adama (r. 6. srpnja 1915.}.

Upravo je dakle nevjerojatno da nikoga nije moguće povezati s pretcima, makar je jasno da su sve mlađe obitelji navedene ovdje u drugom dijelu izravni potomci onih iz prvoga dijela rodoslovlja. Možda će u rekonstrukciji rodoslovlja pomoći neki drugi podatci koji će se otkriti u maticama drugih župa.

(kraj)

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.