ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Rodoslovlja – Batarile (8)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Jozo Batarilo i njegova žena Ruža rod. Lekić imali su sina Matu.

Mate se oženio 24. studenog 1851. Jelom rod. Lerota Jozinorn.” Njihova djeca: Jela (r. 12. prosinca 1853.)60, Kata (r. 1. prosinca 1857.)61, Stipan (r. 12. Ožujka 1860.) i Mara (r. 5. ožujka 1864.).

Jozo Batarilo i Kata rod. Dodig iz Crvenica imali su dva sina: Stipana i Božu.

Stipan se oženio 25. studenog 1867. Cvitom rod. Bagarić Martinovom iz Brišnika.

Imali su kćer Ružu (r. 8. prosinca 1868.).

Bože se oženio 28. veljače 1881. Polom (=Apolonijom) rod. Radoš-Banović Petrovom iz Seonice.” Imali su sinove Jozu i Antu (r. 8. veljače 1894.) te kćer Matiju (r. 15. veljače 1897.).68 Jozo se 24. studenog 1912. vjenčao s Katom rod. Bagarić lIijinom iz Bukovice.

Ivan Batarilo i Iva rod. Testonić imali su sina Petra.

Petar se oženio 12. siječnja 1852. Mandom rod. Ćurčić Jozinorn.

Jozo Batarilo i Kata rod. Penjga iz Mrkodola imali su kćer Ružu.

Ruža se udala 9. studenog 1841. za Ivana Ćorića Jozina iz Cebare.

Ivan Batarilo i Janja rod. Radoš imali su sina Andriju.

Andrija se oženio 27. studenog 1906. s Ivom rod. (Ćurčić) Lovresović iz Brišnika.

Njihova djeca: Vinko (r. 6. srpnja 1907.)13, Vinko (r. 24. lipnja 1910.)14, Ruža (r. 19. srpnja 1912.), Jerko (r. 4. travnja 1915.)16 i Ivan (r. 20. studenog 1918.}.

(NASTAVLJA SE)

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.