ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Rodoslovlja – Batarile (5)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Jure Batarilo i Matija rod. Bekavac imali su sedmero djece: Ružu, Jozu, Andriju, Miju, Domu, Petra i Lucu.

Ruža se udala 31. siječnja 1826. za Matu Lerotu Matina iz Brišnika.

Jozo se oženio 11. veljače 1828. Katom rod. Dodig Jurinom iz Crvenica. Imali su sinove Stipana i Božu  te kćeri Ivu i Ružu. Iva se udala 24. studenog 1857. za Ivana Čurčića Mijina iz Mrkodola.” Ruža se udala 13. studenog 1861. za Martina Ćurića Nikolina iz Mrkodola.

Andrija se oženio 25. studenog 1835. Ružom rod. Letica Matinom iz Mrkodola.Njihova djeca: Iva (r. 14. travnja 1853.)23, Mara. Mara se udala 25. studenog 1867. za Stipana Jurića Markova s Kola.

Mijo se oženio 24. siječnja 1842. Marom rod. Petrošević Jurinom iz Brišnika. Njihova kći: Mara (r. 16. studenog 1853.).

Vjerojatno se Mijo oženio još jednom. Druga mu se žena zvala Mara rod. Dilber iz Bukovice. Imali su sina Juru.

Jure se oženio 3. veljače 1869. Andom rod. Pranjić Antinom iz Mrkodola. Imali su sina Petra (r. oko 1874.)28 i kćer Maru (r. 25. travnja 1879.).

Doma se udala 27. siječnja 1845. Filipa Bagarića Jakovljeva iz Bučića.

Petar se oženio 19. studenog 1849. Ivom rod. Klarić Stipanovom iz Bukovice.

Njihova djeca: Petar (r. 14. siječnja 1851.)

Luca se udala 24. studenog 1856. za Antu Pranjića Antina iz Mrkodola.

 

(NASTAVLJA SE)

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.