ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Rodoslovlja – Batarile (3)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Dujo (Domin) Batarilo bio je oženjen Vidom rod. Marinčić iz Mrkodola. Imali su sina Ivana i kćeri Katu, Jelu, Jaku i Domu.

Ivan bio je oženjen Ivom rod. Ćurčić Tadijinom. Vjenčali su se 19. studenog 1821.

Kata se udala 1. ožujka 1824. za Martina Leticu Matina iz Mrkodola.

Jela se udala 25. studenog 1824. za Petra Bekavca Stipanova iz Mrkodola.

Doma se udala 24. studenog 1828. za Jozu Šteku Marijanova iz Mrkodola.

Jaka se udala 25. studenog 1835. za Jakova Lerotu Matina iz Mrkodola.

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.