ZEMLJOPISNI NAZIVI DUVANJSKOG PODRUČJA: Barzonja

objavljeno u: ZEMLJOPISNI NAZIVI | 0

Riječ je vjerojatno podrijetlom iz jezika starih Ilira, u kojem je imala značenje: ono što je djelimično crno odnosno sivo i bijelo. Čini se da je istog korijena kao i naziv bjelogoričnog drveta breza (Betula alba), koja ima karakterističnu bijelo-sivu koru. Također je sačuvana u vokabularu dinarskih stočara, i to u nazivu ovaca i krava s bijelom mrljom na nosu, koje zovu Briza odnosno Brizava, a ako je u pitanju muški rod onda glasi Brizalj ili Brizonja.

 
Kad je riječ o konkretnom primjeru, teško je se odlučiti za njegovo postanje: je li tu nekoć bila brezova šuma s drvećem sivo – bijele kore ili je možda riječ o „brizastom krajoliku,“ koji se sastoji od bijelih mrlja (kamenje) na sivoj podlozi (zemlja).

 
Tekst: Ante Ivanković: Zemljopisni nazivi duvanjskog područja, 2006.
Foto: Ivica Šarac