ZEMLJOPISNI NAZIVI DUVANJSKOG PODRUČA: Selište

objavljeno u: ZEMLJOPISNI NAZIVI | 0

U Bosni i Hercegovini postoji čak sedam naselja s nazivom Selište (Fojnica, Jajce, Mostar, Srbac, Šekovići, Tomislavgrad i Žepče) i dva naselja s nazivom Selišta (Bileća, Sokolac).

Slični primjeri postoje i hrvatskoj ekonimji: Selišće Sunjsko (Sunja, 77), Selište (Kutina, 297), Selište Drežničko (Slunj, 348), Selište Kostajničko (Hrvatska Kostajnica, 114).

Imenica selište ima više značenja:

  1. pustopoljina, mjesto, gdje je nekoć bilo selo;
  2. povijesni termin za zemljište s kućom i kućištem na kojm živi i

obrađuje ratar, slobodan čovjek ili kmet; selišće;

  1. regionalizam: selo, zaselak;
  2. ono što je u obliku livada, pašnjaka i slično, a pripada jednom selu; atar;

Dakako, selište je izvedeno od imenice selo, kojom se danas označuje osnovno naselje u kojem se stanovnici pretežno bave obradom zemlje.

Selište je bilo ono što su u vrijeme osmanlijske okupacije Turci u svojim defterima (popisima poreskih obveznika) nazivaju mezra sa značenjem veće obradivo zemljište koje ima obilježje da je nekoć bilo naseljeno ili pak ima tendenciju naseljavanja.

 

 

 

Izvor: Ante Ivanković: Zemljopisni nazivi duvanjskog područja, 2006.

Foto: Ivica Šarac