ZAHVALA BRAĆI ŠARAC – ANTI, IVICI I LUKI

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Još jednom trebamo se javno zahvaliti ljudima velikoga srca: BRAĆI ŠARAC – ANTI, IVICI i LUKI. Samo ih nazovete i kažete da vam treba nešto treba, jučer beton, danas rizla za postavljanje kocke, i odmah odgovore: Može! Kažemo im da podvuku crtu kad sve završimo, da ćemo platiti, jer imamo novce, oni opet kratko: Imamo i mi. To je od nas! Kao da do sad nisu dovoljno pomogli, ali dobri ljudi još jednom: HVALA VAM PUNO NA SVEMU! Kakav je njihov pok. otac Marko bio prema akcijama u selu, sinovi su nastavili isto tako.