ZA IZNIMNA POSTIGNUĆA U ZDRAVSTVU U VRIJEME DOMOVINSKOGA RATA OPĆINA TOMISLAVGRAD DODJELJUJE MEDALJON OPĆINE KBC-u SPLIT

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Fotografija: dr. Mihovil Biočić, ravnatelj KBC Split 1994.-2016., glavna medicinska sestra Marija Županović, ministar zdravstva RH dr. Andrija Herbrang i Ana Šarac na grobu pok. dr Ivana Šarca (2019.).

Na današnjoj 12. sjednici Općinskoga vijeća prihvaćena su dva prijedloga Odluke o dodjeli javnog priznanja Medaljon Općine Tomislavgrad:

KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU SPLIT, sa sjedištem u Splitu, Republika Hrvatska, za iznimna postignuća na području zdravstva u razdoblju od 1992. godine do 1995. godine u općini Tomislavgrad, dodjeljuje se javno priznanje MEDALJON OPĆINE TOMISLAVGRAD.

UDRUZI OSOBA OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI – KRUG, na čelu s predsjednikom udruge Goranom Karaulom, registriranoj dana 7. prosinca 2010. godine, sa sjedištem u Livnu, Zelena tržnica P-6, za iznimna postignuća u proteklom razdoblju na području društvenog života u općini Tomislavgrad, dodjeljuje se javno priznanje MEDALJON OPĆINE TOMISLAVGRAD.

Svečanost uručenja javnih priznanja bit će upriličena na svečanoj sjednici Općinskoga vijeća koja će se održati na Dan Općina Tomislavgrad, 8. srpnja 2022. u 16:30 u kino-dvorani Kulturno-informativnoga centra.