SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (64): Vedašić

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Iznad sela, oko 300 metara, nalazi se ilirska gradina.

Na lokalitetu Glavica nalazi se veliki stećak – sljemenjak, s postoljem, ukrašen polumjesecom i križem.

Prema pričanju mještana za vrijeme stare Jugoslavije, u grobovima koji su se nalazili nedaleko od ovoga stećka, nađeni su neki predmeti.

U starom katoličkom groblju gdje se sahranjuju seljaci Vedašića i Letke nalazi se mnogo etnološki zanimljivih križeva s motivima prenesenih s drveta, po čemu spada u red zanimljivijih groblja na ovome području.

Vlasnik Ivan Papić Perčinović posjeduje hambar građen od brvna i pokriven šimlom, u koga može stati oko dva vagona žita. I danas u njemu drže žito.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.