SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (63): Tubolja

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Na brdskom uzvišenju, zapadno od sela, nalazi se ilirska gradina Plandovište.

Nedaleko od puta Tubolja – Stipanjići, kod kuće Mate Boškovića, nalazi se jedan stećak – ploča, nešto kvalitetnije izrade, bez ukrasa.

Sjeveroistočno od Kurevijinih kuća, na lokalitetu Mašeti, nalazi se veća nekropola od 75 stećaka, na jednom tumulu radijusa 28 metara i visine s metra. Pošto je većina stećaka utonula u zemlju teško je razlikovati njihove oblike. Na njima nisu vidljivi nikakvi ukrasi.

Istočno od kuće Ivana Glavaša nalazi se jedan stari grob s nadgrobnim spomenikom, ukrašen križem.

Od Ponora, gdje Šujica ponire, do Stipanjića, naselilo se iz Drinovaca 23 domaćinstava Glavaša, gdje i danas žive. Ponor Šujice zanimljiv je zbog toga što je to veća podzemna prostorija u koju se stropoštava voda, pa joj je narod dao ime ponor.

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.