SAČUVANO OD ZABORAVA: Proljeće 2008.

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

Dok pišemo ove retke kalendarski smo već punih šest sati u proljeću (prema podacima hrvatskoga Državnog hidromeotorološkog zavoda počelo je jučer u 23,45 sati). Stoga smo za ovu prigodu zavirili u arhivu i našli malo proljetnih motiva zabilježenih kamerom s početka proljeća 2008. godine. Naravno, naše selo lijepo i tada, kao i sada.

Tekst i foto: Ivica Šarac