SAČUVANO OD ZABORAVA: Mandoseljski turnir 2008.

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

Slikovno podsjećanje na tri dana turnira iz 2008. godine (1.-3. kolovoza). Nekih ljudi nema više među nama, stoga: Pokoj im duši!

 

Tekst i foto: Ivica Šarac