S VRHA GRUDE: O oholosti (2)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Oholi ljudi, iako su na neki način izolirani, ne nanose štetu samo sebi.

Oholica ima zatvorene uši za gorku istinu!

Ohol čovjek najniže pada onda kad pokazuje svoju nadmoć nad podređenima.

Za oholost se uopće ne treba truditi: što se manje tru­diš, to si više u kandžama oholosti.

Tko sadi koprive, neka ne hoda bos.

Samo nakon pada oholica ustaje ponizno.

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.