RTV HB: Hoće li se povećati naknada za Buško jezero?

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Prilog RTV Herceg-Bosne o inicijativi zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta F BiH  Ante Bakovića i Petra Galića (Hrvatski nacionalni pomak) o nadopuni postojećeg Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidro akumulacijskih objekata.