IZ ARHIVA NAŠIH OGNJIŠTA: studeni – prosinac 1973., god III., broj 6 (18), str. 14

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA | 0

PASTORIZACIJA „HERCEGOVAČKIH NOMADA“

Na planinskom području između Vrana i Čvrsnice već od davnine Hercegovci se na­stane u ljetnim mjesecima sa stokom. Jed­nim općim imenom se to naziva „Polja“. Oni tamo kroz ljetne mjesece žive kao nomadski stočari. Pojedine obitelji maju i svoje skrom­ne stanove u malim kućama. Iznajmljuju i tuđe ovce na ispašu. Muzu mlijeko od ovaca i prave dosta dobar sir. Spremaju ga u mješine, pa je takav sir poznat pod nazivom „sir iz mišine“. 

Tako naseljeni Hercegovci stvaraju čitava naselja po širokim planinskim padalinama. Ali oni hoće u tim prilikama obavljati i vjerske dužnosti. Stoga su Franjevci iz Mostara od davnih  vremena slali  po  jednoga  svećenika da im bude na uslugu. Budući da je sada ne­zgodno među njima stanovati, svake godine se određuje netko iz koje od susjednih župa za tu službu. Ove godine to je obavljala Kongora. Fra Tihomir Kutle, kapelan u Kongori vršio je tu službu vrlo savjesno. S njim se izmjenjivao i bio mu uvijek pri ruci kongorski župnik fra Bogomir Zlopaša. 

Svaki zaseok ili skupina imaju svog poseb­nog zaštitnika. Misa se svugdje slavi pod otvorenim nebom. U „Poljima“ se slavi sv. Ante kao zaštitnik, u Badnjima sv. Ilija pro­rok, Borovoj glavi sv. Petar, na Barzonji Ve­lika Gospa, u Barama se slavi misa u drugu nedjelju iza sv. Ilije i u Jedinici je zaštitnik i slavi se Mala Gospa. Početak pastve u tim predjelima je svet­kovina sv. Ante, a završetak u nedjelju iza sv. Mihovila. Tada se vjernici spuštaju u svoj zavičaj. Tek nekoliko obitelji ostaju tamo zimi. 

Ugodno je svećeniku izići među taj herce­govački puk na planinu koji dočeka svećeni­ka kao anđela s neba. Njihovoj vjeri se čo­vjek mora diviti, njihova pobožnost je sva­ke hvale vrijedna. Na misi ih se zna skupiti i do 500. Svi se otimaju tko će svećenika po­gostiti. Oni znaju cijenili napore svojih fra­njevaca koji se trude da k njima svake ne­djelje dođu, jer su daleko, a put je vrlo loš. Ovom prigodom svim našim „hercegovačkim nomadima“ kažemo toplo hvala na  svemu. 

VJERONAUK I CRKVENO PJEVANJE

Vjeronauk za sve razrede osmogodišnje škole počeo je u Kongori ove godine kao i obično: đačkom misom i zazivom Duha Sve­toga. Tom zgodom se ispovjedilo preko 300 đaka. Početkom rujna počeo je i posebni ži­vot kod crkve i oko crkve. Vjeronauk pohađa 414 đaka. Održava se na trti mjesta. Tih 414 đaka podijeljeno je na 20 odjela. Vjeronaučna poduka drži se po od­jelima. Pohađanje vjeronauka je mnogo bolje nego prije. Na vjeronauk sada redovno do­lazi 99% djece. Svaki razred, osim I. II., ima tjedno je­danput i crkveno pjevanje. Vidi se jasno kako djeca napreduju u pjevanju. Treba samo jednom biti nazočan nedjeljom kod đačke sv. mise, pa da se vidi kako lijepo đaci su­djeluju kod Euharistijiskog slavlja i zanosno pjevaju.

MISIJSKI TJEDAN U KONGORI

Ove godine smo u stvari imali dva misijska tjedna: jedan za đake, a drugi za ostali puk. Cijelog tjedna držana su svim skupinama djece predavanja o misijama i našem sudjelovanju u širenju sv. vjere. Na 4. studenog bila je pučka misa za evangelizaciju naroda uz  prigodnu propovijed o misijama. Crkva je bila prepuna. Vjernici zbilja veoma zainteresirani za misije.

Istoga dana u 17 sati još se jednom napunila crkva. Naš bivši misionar u Africi Ante Ivanković držao je kratko predavanje o misijama i svom radu u Zairu i prikazao projekcioni film iz života i rada misionara u Africi. Vjernici su bili oduševljeni. Toga dana smo za misije u Zairu skupili 120.000 st. dinara i poslali ih preko fra Ante u Afriku, tamo gdje je on djelovao, a gdje se još i sada nalazi kao misionar fra Blago Brkić, kome je otišao u pomoć novi misionar iz Duvanjske krajine fra Ante Kutleša.

BOZ

Priredila: Marija Majić