IZ ARHIVE: Naša ognjišta, srpanj 1971., god I., broj 1., str. 9

objavljeno u: IZ ARHIVE | 0

Župa Kongora

Intenzivan vjerski život je osnovna karakteristika ove župe u čijem su sastavu četiri sela: Kongora, Borčani, Lipa i Mandino Selo. Osim ovih sela ovoj župi tijekom ljeta, kada dolaze na ispašu iz Hercegovine, pripadaju i Lib, Svinjača, Lugava  i  Bunari.

Dosta je teško utvrditi točnu stati­stiku župe jer se mnogi sele ne samo diljem naše domovine nego i u Austra­liju i Ameriku. Kao što je bolna či­njenica u drugim župama tako je i ovdje, da se svakim danom rađa sve manje i manje djece. U župi ima 324 obitelji i 2123 vjernika, a izvan župe što u inozemstvu, što u domovini oko 700 vjernika. Tijekom prošle godine kršteno je 41 dijete, dok je umrlo 14 vjernika. Vjenčano je 16 mladih brač­nih parova.

Prije početka ovogodišnje korizme čitava župa je obećala da će svaki dan moliti krunicu za obraćenje pso­vača. Krunice su se redovito molile. Još su župljani ove župe učinili neko­liko zavjeta, kao što je kroz prvu ne­djelju svibnja moljenje Gospinih litanija za uspjeh Marijinih kongresa ko­ji se održavaju u našoj zemlji, te za obnovu Marijina štovanja u župi. Vjer­nici su odlučili ići zajednički pješke u susjednu župu u Seonicu na hodoča­šće za Veliku Gospu. Osim toga, orga­nizira se hodočašće Gospi na Široki Brijeg, 25. srpnja.

Ove godine je kao nikada do sada proslavljen dan Srca Isusova — za­štitnika ove župe. Došlo je mnogo rad­nika iz inozemstva a ispovjedilo se i pričestilo preko tisuću i četiri stotine vjernika. Zapažena je propovijed žup­nika iz Bukovice fra Vladimira Kozine.

Radovi na dovršenju vjeronaučne dvorane i župnog stana nastavljeni su 11. svibnja i za koji dan bit će sta­vljeni pod krov.

U jednom od slijedećih brojeva na­šeg lista donijet ćemo reportažu o ovoj župi, razgovor sa župljanima i izvje­šće s hodočašća i mlade mise Zvonka Krištića.

B. Z. (fra Bogomir Zlopaša)