IVAN KOVAČEVIĆ GALIĆ: San

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Sanjam sebe kako pišem

sanjam Polje i Ljubušu

i pod križem jedva dišem

i kako vapaj neba sišem.

Sanjam sebe k’o pastira

konje jare kako vršu

malu seku kako svira

i anđele kako plešu.

Sanjam nebo nad Tomislavgradom

i Međugorje što nas zove

sebe vidim pod križnim padom

i naraštaje svete nove.

Sanjam polja i livade

i ljude stare kako puše

i nekog starca kako pade

zbog žeđi gladi i vrele suše.

U tom svemu vidio sam

rođenje i život sve do smrti

i da sebe svjestan nisam

da konjanik sam koji prti.

 

Tekst: Ivan Kovačević Galić: Kroz dolinu očaja i smrti, Tomislavgrad, 2014.

12.09.2014.