“HRVATSKO SLOVO”: Rastrojavanje Hercegbosanske županije

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Najnoviji broj Hrvatskoga slova o prilikama u Hercegbosanskoj županiji:

…Razbijanjem Hercegbosanske županije i dovođenjem u pitanje teritorijalnoga kontiuniteta hrvatskoga naroda naš bi se nacionalno korpus, s obzirom na to da je Herecgovačko-neretvanska županija mješovitoga karaktera, mogao tek svesti na Zapadano-hercegovačku županiju…