DUVANJSKI POJMOVNIK: Nije u vinklo

objavljeno u: DUVANJSKI POJMOVNIK | 0

Čim je učitelj objašnjavajući pučkoškolcima lekciju iz geometrije, kutove i stupnjeve, nacrtao kut od 90° mali Mate iz Omolja je oduševljeno povikao: To ti je u vinklo!

Kako su Duvnjaci primijenjenu geometriju doktorirali na njemačkim bauštelama, svaki kut na našim građevinama i drugim objektima je u vinklo: vanjski ćošak pojete, drva složena za sušenje i na traktor natovarene bale, unutarnji kutovi dnevnog boravka, na Vrbici raskrižje cesta prema Blidinju i prema Kongori, kut koji zatvaraju korner i aut-linija na igralištu HNK Tomislav…, a svaki pravi Duvnjak stoji pod vinklo u odnosu na tlo.

Problem može nastupiti ako nešto nije u vinklo. A poseban je problem ako netko nije u vinklo. Takav lik vas zove na WhatsApp pa dolazi u prekidima kao da je na motoroli ’93. u Uskoplju, kolje krmad kad je jugovina, tvrdi da je na kući bolja unutarnja obloga od vanjske štiropol-fasade (kao da je bolje kaput pojesti nego ga obući na se), a na Gospojinu ne dođe u Sevonicu. Premda je malo na svoju vodu, ipak ga razumijemo i znamo. U suštini nije loše duše, samo, eto, nije u vinklo.

Poslodavac koji ne plati adekvatno svoje djelatnike nije u vinklo, ali bome ni radnik koji nije lojalan firmi u kojoj je uposlen, no to je, što bi rekao jedan veliki duvanjski pisac, neka druga priča.

Izvor: Ante Križić, Tomislav Majić, Milan Pranjić: Duvanjski pojmovnik, Tomislavgrad, 2019.