DUVANJSKA PREZIMENA: Tubanovići

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području u Oplećanima živi 3-člana obitelj s prezimenom Tubanović.

Riječ je o doseljenicima s jajačkog područja.

Izvor: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.