BANOVINA HRVATSKA (2. dio)

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

Pišući pregledni članak o BANOVINI  HRVATSKOJ  (objavljeno na str. WEB Mandino Selo) naveo sam ustroj  Banske vlasti. Temeljem Zakona o unutarnjem ustrojstvu  Banovine Hrvatske (čl. 47. ) prvi  Odjel  za unutarnje poslove (ministarstvo )  izravno je pod vlašću Bana.          … pročitajte više

USPOREDBA: Selo 1967. i 2018.

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

Crno-bijelu fotografiju je 1967. godine načinio naš Ante Vukadin Ćipa, dok smo ovu novijega datuma načinili prije nekoliko dana. Izreka kako slika vrijedi tisuću riječi vrijedi i u ovome slučaju. Nema potrebe opisivati fotografije. Sami ih pogledajte i usporedite.

1 2 3 4 5 6 7 14