ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prezimena po selima (90)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Cista se spominje dvaput kao mjesto mladenke te još dvaput kao mjesto odakle potječe majka jednog od mladenaca. Prvi put god. 1824.: Manda Šitum iz Ciste udala se za Ivana Knezovića iz Omerovića, a onda još jedna djevojka 1833. godine.

Imotski se u matici vjenčanih navodi u barem 15 slučajeva, ali uglavnom kao mjesto odakle dolazi majka mladenaca ili pak jedan od kumova. Samo je jedan slučaj, i to već iz 1821. godine, da se jedna osoba udala u duvanjsku župu, ali ne i na područje današnje duvanjske općine. Naime, Matija Knezović iz Imotskog udala se za Luku Vukadina iz Rakitna. Svakako, neka imotska naselja navode se puno češće nego sam grad – makar nije sigurno je li i u spomenutom slučaju don Jako Perković mislio upravo na grad, ili na šire imotsko područje.

 

(nastavlja se)

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.