ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prezimena po selima (23)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

KONGORA

Džankići su – kao i lipski Gabrići i Džankići – nastali od drevnoga lipsko-kongorskog plemena Jazidžića. Biskup Blašković na svom pohodu Duvnu 1735. Navratio je u Lipi u kuću Lovre Jazidžića (priređivač knjige pogrešno je pročitao prezime kao Janjičić). U Lovrinoj se kući susreo srdačno sramskim kadijom, koji mu je predao darove. Istoga toga Lovru u Lipi spominje i biskup Dragićević 1741. godine. Biskup Bogdanović 1768. navodi Jazidžiće i u Lipi i u Kongori: kongorskase grana poslije prozvala Džankićima. Prvi put se prezime Džankić u Kongori spominje 30. siječnja 1833., kada je Ante Džankić bio kum na jednom vienčanju. U Lipi prvi put 21. studenog 1857., kad se Birgita Džankić Grgina udala za Luku Markovića iz Mandina Sela.

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.

Foto: Ivica Šarac