ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prezimena po selima (21)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

KONGORA

Biskup Dragićević (1741.): Brizar, Čović, Kovač, Kvasina-Kvasinović, Ličanin, Marinović, Pavlović, Raičević, Tandarić

Biskup Bogdanović (1768.): Blatančić, Brzarović, Crnica, Jazidžić, Knezović, Kovačević, Marinjić, Miljaković, Mitrović, Mršić, Stovragović

Matice (1821.-1918.): Adžić-Majić, Anić, Bagarić, Bakula, Bartulić, Batak, Belić, Bencun, Bonić, Ćabak, Ćurčić, Ćurdo, Ćutuk, Džankić, Džankić-Belić, Galić, Galir, Gudelj, Ivić, Ivić-Banović, Ivić-Jakovljević, Ivić-Malić, Jazidžić, Jazidžić-Džankić, Jolić, Kovač, Krajina (Krajinović), Kukavica, Letica, Majić, Malić, Malekin, Marić, Marić-Jolić, Marković, Marković-Bonić, Maršić, Maršić-Ćurdo, Mašić, Mašić-Ćurdo, Mašić-Kovač, Matić, Matić-Sliškić, Pehar, Pehar-Grgasović, Perkić, Perković, Puškar, Radoš, Radoš-Batak, Radoš-Galešić, Radoš-Majić, Radoš-Romić, Romić, Sliško, Tadić, Tokić, Voloder, Vukadin, Vukadin-Romić, Vukadin-Tadić, Zrno

Struktura prezimena u Kongori se gotovo posvema izmijenila kroz 250 posljednjih godina. Najstarija sigurna kongorska prezimena su iz 1768. godine: Jazidžići (danas Džankići), Marinjići, Marijići (danas Jolići), Mršići (danas Mašići) potomci Kovača iz 1741. Dobar dio dvostrukih prezimena ostao je u izvornom obliku, dakle nisu se službeno mijenjala; drugi dio prezimena ostao je tako samo kućnim prezimenom: Džankići-Belići danas su Džankić, Ivići-Banovići i Ivići-Jakovljevići su Ivići, Mašići-Ćurde i Mašići-Kovači su Mašići, Pehari-Grgasovići su Pehari, Radoši-Bataci i Radoši-Galešići su ostali Radoši. Drugi dio su do danas ostali samo kućni nadimci. Ipak se jedan dio prezimena promijenio u nekoć kućna prezimena: tako su lvići-Malići postali Malići, Jazidžići-Džankići danas se zovu samo Džankići, Mari(ji)ći-Jolići su Jolići, Matići-Sliškići su Sliške, Radoši-Majići i Radoši-Romići su Majići i Romići, a Vukadini-Romići i Vukadini-Tadići su Romići i Tadići. Nejasno je od kojeg su roda zapravo Romići: od Radoša ili od Vukadina.

Brojni su rodovi netragom nestali, osobito oni najstariji: Brizar, Čović, Kvasina, Ličanin, Marinović (osim ako to nisu kasniji Marinjići, Marijići, Jolići?), Pavlović, Haičević, Tandarić, Blatančić, Brzarović, Crnica, Knezović, Kovačević (osim ako to nisu Mašići-Kovači?), Miljaković, Mitrović, Stovragović. Nema ni nekih prezimena koja se navode u maticama 1821.-1918.

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.
Foto: Ivica Šarac