ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prezimena po selima (18)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

BORČANI

Čoline se u maticama ponekad nazivaju Radošima-Čolinama, a ponekad Majićima-Čolinama. Kako su Majići također nastali od Radoša, jasno je da su Čoline također bili Majići, pa onda prema nekom kljastom Majiću dobili nadimak Čoline. Oni i danas žive u istom zaseoku s Majićima. U maticama se prezime Čolina pojavljuje kasno, prvi put 31. svibnja 1890. kada je preminula Ana, supruga Bože Majića-Radoša-Čoline. To je valjda jedinstveni slučaj u maticama da su nekome odjedanput ubilježena tri prezimena!

Galiri su grana najbrojnijeg borčanskog plemena Matića. Prezime se prvi put pojavljuje u maticama 1829. godine. Ono što je ipak više nego neobično jest da se prezime pojavljuje prije i u Kongori i u Mandinu Selu nego u Borčanima. Tako je u Kongori 1S. kolovoza 1829. preminuo 58-godišnji Mijo Matić-Galir te pokopan u kongorskom groblju. Bio je, kako bilježi župnik, “dobar i pobožan katolik”.” Marijan Matić-Galir iz Mandina Sela bio je kum na jednom vjenčanju 23. studenog 1847. Prvi Galir iz Borčana upisan u matice bio je 19-godišnji Mijo Galir: preminuo je 10. svibnja 1849. i pokopan na groblju Radoševine.

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.

Foto: Ivica Šarac