ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prezimena po selima (124)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Pribinovići, Pribilovići pripadaju općini Čapljina. Navode se osam puta u matici, ali uvijek samo kao mjesto podrijetla majke mladenaca ili pak kumova.

Privalj je maleno selo na putu od Širokog Brijega prema Grudama. U matici se spominje samo jednom. Mara rođ. Musa s Privalja bila je majka mladoženje Jakova Martinca iz Broćna. Jakov se 27. studenog 1832. oženio Anđom Soldo iz Rakitna.

Proboj je selo u blizini Ljubuškog. U matici se spominje na pet mjesta, ali uvijek vezano za istu osobu, Ivana Bandura s Proboja, koji je toliko puta kumovao na vjenčanjima u Duvnu počev od 1893. godine.

 

(nastavlja se)

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.